zpět na Improvizace

Jana Labašová

Jana Labašová

Výuka improvizace bude probíhat formou společné tvůrčí dílny (workshopu), kde budou studenti ve dvouhodinových blocích tvořit hudbu ke krátkým filmovým klipům. Lektorka představí frekventantům různorodou nabídku filmů a potom společně (v malých skupinkách nebo sólově) vytvoří hudební podklady – improvizace.

Členění účastníků podle věku: mladší (8 – 12 let), starší (13 – 18 let). Pokud bude zájemců méně, bude 1 společná skupina.

Výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtku, závěrečný koncert je plánován na pátek v odpoledních hodinách.

Název koncertu: IMPROVIZACE NEJEN V GROTESCE

zpět na Improvizace