zpět na Klavír

Mgr. Helena Zahradníčková

Mgr. Helena Zahradníčková

Mgr. Helena Zahradníčková se narodila v roce 1971 v Kroměříži. Na zdejší Základní umělecké škole se začala věnovat klavírní hře ve třídě Dagmar Michoňkové. Poté následovalo v letech 1985 – 1991 studium na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž ve třídě Mgr. Vladimíra Bílka. Během studia se účastnila řady klavírních soutěží a kurzů. Paralelně s posledním rokem studia konzervatoře byla v roce 1990 přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně do klavírní třídy doc. Evy Fischerové-Martvoňové. Zde se kromě sólové hry věnovala především hře komorní, zvláště čtyřruční hře a hře na dva klavíry. Svá vysokoškolská studia ukončila v roce 1995. Od září 1992 po úspěšně vykonaném konkurzu začala vyučovat hru na klavír na Církevní konzervatoři v Kroměříži a na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž. V září 2000 zde byla jmenována zástupkyní ředitele a tuto funkci vykonává doposud.

Kromě hlavního oboru hry na klavír vyučuje i metodiku klavírní hry a vyučovatelskou praxi. Právě oblasti klavírní metodiky se s velkým zájmem věnuje dlouhodobě. Nové trendy, materiály a znalosti této problematiky si stále doplňuje a rozvíjí návštěvami Metodického centra při Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je vyhledávanou konzultantkou žáků ze základních uměleckých škol a jejich pedagogů v době soutěží i mimo ni.

Její absolventky hry na klavír na konzervatoři získaly řadu ocenění v českých i mezinárodních klavírních soutěžích (např. Mezinárodní klavírní soutěž B. Smetany, Soutěžní přehlídka konzervatoří, klavírní soutěž Pro Bohemia). Je držitelkou ocenění za mimořádnou pedagogickou přípravu (mezinárodní soutěž International Competition of Young Performers 2007). Všechny její studentky po absolvování konzervatoře pokračovaly ve studiích klavírní hry na některé z VŠ (např. AMU Praha, JAMU Brno, VŠMU Bratislava).

Již několik let pedagogicky působí i na Základní umělecké škole Kroměříž.

zpět na Klavír