zpět na Klavír

MgA. Martina Schulmeisterová-Merunková, Ph. D.

MgA. Martina Schulmeisterová-Merunková, Ph. D.

Martina Schulmeisterová – Merunková se narodila v roce 1978 v Havlíčkově Brodě. Hře na klavír se začala věnovat již v raném dětském věku pod vedením Blanky Skálové. Následně pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž u MgA. Vandy Jandové (1992-1998) a dále na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové (1998-2003). Své vzdělání dovršila tamtéž doktorskou disertací na téma „Agnes Tyrrell, život a dílo“. Své hudební vzdělání zároveň obohacovala na mistrovských interpretačních kurzech pod vedením předních pedagogů (Arne Torger (Německo), Tatiana Zagorowskaja (Rusko), Hans Leygraf (Rakousko), Maria Korecka – Soszkowska (Polsko), Eugen Indjic (USA, Francie). Během studia na sebe upozornila mnoha výraznými úspěchy v národních i mezinárodních klavírních soutěžích. Je laureátkou mezinárodních soutěží v Košicích (1993), „Beethovenův Hradec“ (1996), „A.M.A. Calabria“ v italském Lamezia Terme (1999), „Forum Internationale“ ve Vicenze (Itálie – 2000) a „Musical Performance and Pedagogics“ v Helsingoru v Dánsku (2001). Stala se též stipendistkou firmy YAMAHA.

Jako sólistka spolupracuje s předními českými ansámbly a orchestry. V roce 2003 byla zařazena na Prémiovou listinu mladých umělců Českého hudebního fondu. Od roku 2009 je členkou souboru Petrof Piano Trio spolu s houslistou Janem Schulmeisterem a violoncellistou Kamilem Žvakem. Členové tria bývají pravidelnými hosty domácích i zahraničních pódií. Soubor má v současné době na kontě šest CD, která obsahují skvosty triové literatury.

Pedagogem Konzervatoře P. J. Vejvanovského je od roku 2002. Se svými studenty se úspěšně účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží.

zpět na Klavír