O nás

Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh jsou určeny všem žákům a studentům základních uměleckých škol, středních a vysokých škol s uměleckým zaměřením, pedagogům i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Sedmidenní program nabízí koncerty předních sólistů i komorních souborů z ČR i zahraničí, koncert lektorů, odborné přednášky z oblasti interpretace uměleckého díla, otevřené workshopy, koncerty účastníků kurzů, společenský večer. Kurzy mohou zájemci absolvovat formou aktivní nebo pasivní účasti, na závěr obdrží všichni účastníci certifikát o absolvování kurzů.

Kurzy se otevírají v těchto oborech:

Hudební obor: klavír, housle, viola, violoncello, zpěv, komorní hra

Taneční obor: klasický tanec, moderní a jazzový tanec, floor-work, contemporary

Lektory jednotlivých oborů jsou významné pedagogické a umělecké osobnosti z České republiky i zahraničí.

Hlavním pořadatelem kurzů je Základní umělecká škola Zábřeh (www.zus-zabreh.cz). Výuka probíhá v budově ZUŠ Zábřeh, Školská 9, a v prostorách zámku Skalička (www.zamek-skalicka.cz). Koncerty se konají v koncertním sále ZUŠ Zábřeh a v kostele sv. Barbory.