Lektoři - improvizace TO, historického tance

MgA. Vendula Poznarová - improvizace TO

MgA. Vendula Poznarová - improvizace TO

Její interpretační minulost je spojena s prostředím společenských tanců. Je vicemistr ČR v latinsko-amerických tancích a mistr světa v latinsko-amerických formacích. Aktuální choreografická tvorba je spojena se současným tancem. V roce 2015 absolvovala v magisterském programu oboru choreografie na pražské HAMU. V roce 1999 založila a vedla dětské taneční studio Hot Shenose a v roce 2010 otevřela a řídí renomované taneční zázemí na Nám. Míru v Praze "Contemporary – prostor pro tanec”.

více
Ing. BcA. Petra Dědková - improvizace TO

Ing. BcA. Petra Dědková - improvizace TO

Začínala v ZUŠ A. M. Buxton scénickým a lidovým tancem, poté se věnovala latinsko-americkým a standardním tancům jako člen TK TAKT. Jako člen Hot Shenose prošla kurzy moderny, contemporary a baletu. Účasnila se také tanečních kurzů street dance a pravidelně navštěvuje mezinárodní workshop Tanec bez hranic. Po absolvování VŠE oboru Informační management na fakultě Informatiky a Statistiky absolvovala Pedagogiku tance na Akademii múzických umění v Praze. Jako lektor spolupracuje s Uměleckou školou A. M. Buxton, TS Ballare a Vyšší odbornou školou Hereckou, kde vyučuje moderní tance. Je vedoucí dětského oddělení Hot Shenose v Contemporary - prostor pro tanec.

více
Alena Chaloupková - historický tanec

Alena Chaloupková - historický tanec

Od roku 2012 dodnes účast na kurzech a seminářích vedených českými i zahraničními lektory, mimo jiné F. Dofkem, K. Klementovou, A. Jelínkovou, K. Dürichovou, L. Baertem, N. Klinkeberg, M. Greb, a dalšími. Od roku 2013 také účast na kurzech balfolku a bretonských tanců vedených M. Bryanem.

Od roku 2014 členka spolku ROND zabývajícího se osvětou v oblasti starého a lidového tance (aktivní účast v sekci zabývající se historickým tancem). Výuka a organizace akcí – Rondí (rudolfínský) ples, letní škola Starý tanec tady a teď. http://blog.rond.mydreams.cz/.

více