Lektoři - improvizace TO, historického tance

MgA. Vendula Poznarová - improvizace TO

MgA. Vendula Poznarová - improvizace TO

Její interpretační minulost je spojena s prostředím společenských tanců. Je vicemistr ČR v latinsko-amerických tancích a mistr světa v latinsko-amerických formacích. Aktuální choreografická tvorba je spojena se současným tancem. V roce 2015 absolvovala v magisterském programu oboru choreografie na pražské HAMU. V roce 1999 založila a vedla dětské taneční studio Hot Shenose a v roce 2010 otevřela a řídí renomované taneční zázemí na Nám. Míru v Praze "Contemporary – prostor pro tanec”.

více
Ing. BcA. Petra Dědková - improvizace TO

Ing. BcA. Petra Dědková - improvizace TO

Svou interpretační kariéru začala na ZUŠ A. M. Buxton v Úpici. Pokračovala v klubu společenských tanců Takt v Červeném Kostelci. Studium ji přivedlo do Prahy, kde se nadále věnovala současnému tanci a jeho interpretaci v divadelních představeních Contemporary – prostor pro tanec. Její talent a zájem o tanec ji dovedl na pražskou HAMU, kde absolvovala v oboru pedagogika tance – moderní a klasický tanec. Nyní řídí provoz Contemporary – prostor pro tanec a také pobočku pro východní čechy ve Rtyni v Podkrkonoší, kde již třetím rokem vede kurzy současného tance, street dance a latina pro děti i dospělé.

více
Alena Chaloupková - historický tanec

Alena Chaloupková - historický tanec

Od roku 2012 dodnes účast na kurzech a seminářích vedených českými i zahraničními lektory, mimo jiné F. Dofkem, K. Klementovou, A. Jelínkovou, K. Dürichovou, L. Baertem, N. Klinkeberg, M. Greb, a dalšími. Od roku 2013 také účast na kurzech balfolku a bretonských tanců vedených M. Bryanem.

Od roku 2014 členka spolku ROND zabývajícího se osvětou v oblasti starého a lidového tance (aktivní účast v sekci zabývající se historickým tancem). Výuka a organizace akcí – Rondí (rudolfínský) ples, letní škola Starý tanec tady a teď. http://blog.rond.mydreams.cz/.

více