zpět na Zpěv

Jarmila Chaloupková

Jarmila Chaloupková

Pěvkyně Jarmila Chaloupková je absolventkou zpěvu na Akademii múzických umění v Praze a držitelkou 3. ceny z mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Po studiu vykonala úspěšně konkurs na externí aspiranturu v sólovém zpěvu. Svou uměleckou dráhu zahájila koncertní činností v České republice a v okolních zemích – na Slovensku, v Německu a Francii, vystupovala též v Holandsku a v Rakousku. Spolupracovala s různými komorními ansámbly, pořádala pěvecké recitály s doprovodem varhan nebo cembala, např. s Českým strunným duem, Telemannovým kvartetem, se svými uměleckými partnery varhaníkem Josefem Popelkou, cembalistkou Ivanou Jandovou-Bažantovou a v posledních 15 letech s anglickým loutnistou Brianem Wrightem.

Jarmila Chaloupková s Brianem Wrightem koncertují pravidelně s písňovými recitály s doprovodem loutny v České republice a v zahraničí. Spolupracují s Českým rozhlasem, nahrávali anglické renesanční loutnové písně a vánoční muziku V. A. Michny z Otradovic pro pořad Musica Antiqua, kromě těchto nahrávek natočili kazetu Písně s loutnou a profilové CD Amour Victorieux. Medailon o umělcích připravila a vysílala Česká televize. V zahraničí vystupují každým rokem ve Francii (Paříž, Auxerre atd.), v Německu (1997, 2001, 2002), v Belgii (2003), na Slovensku, v roce 2004 a 2006 v USA (Národní česko-slovenské muzeum v Cedar Rapids, Národní hudební muzeum na universitě ve Vermillionu v Jižní Dakotě, Hudební festival v Mendocinu v Kalifornii, San Francisco). V roce 2011 vystoupili v Paříži v květnu (Na festivalu Sur Tasto) a v prosinci.

Písňový repertoár z 16. a 17. století Jarmila Chaloupková studovala ve třídě Nigela Rodgerse a Poppy Holden v Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích, v roce 2000 v Letní škole staré hudby ve West-Dean College v Anglii v pěvecké třídě Evelyn Tubb.

Paní Chaloupková je také oblíbenou a zkušenou pěveckou pedagožkou, a to v oblasti klasického i popového způsobu zpěvu. Své pedagogické zkušenosti a praxi získala jako pedagog na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a zejména během osmi let působení na Konzervatoři v Pardubicích, kde se její studentky úspěšně účastnily soutěží a byly přijaty ke studiu sólového zpěvu na HAMU v Praze. Později vyučovala zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a byla zde zároveň 13 let vedoucí pěveckého a muzikálového oddělení. Jarmila Chaloupková také učila zpěv na Mezinárodní škole staré hudby ve Valticích v roce 2002 – 2004, působila jako lektorka i dalších kurzů interpretace staré hudby (seminář v Týnské škole v Praze, na Konzervatoři v Košicích atd.).

Byla hlasovou poradkyní populárních a muzikálových zpěváků (Vlasta Horváth, Petr Bende, Michal Foret, Zuzana Vejvodová aj.), v roce 2005 a 2006 působila jako hlavní hlasová poradkyně soutěže Česko hledá superstar (2. a 3. série). V této souvislosti se věnovala propagaci různých metod výuky zpěvu populárních zpěváků v rámci rozhlasových a novinových rozhovorů, pedagogických seminářů apod.

V posledních letech působí jako lektorka registrovaných odborných pedagogických seminářů o výuce populárního a klasického zpěvu pro učitele zpěvu na ZUŠ v ČR a účastní se porot pěveckých soutěží ZUŠ, celostátní soutěže Karlovarský skřivánek, v r. 2014 kategorie Operní naděje v rámci Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech apod.

Od roku 2009 vyučuje klasický sólový zpěv pouze na Konzervatoři v Pardubicích. V rámci této činnosti spolupracuje s vynikajícím italským pedagogem Antoniem Carangelem.

Výsledky odborné pedagogické činnosti Jarmily Chaloupkové – v posledních 5 letech

Student Petr Nekoranec vyhrál 1. místa v pěveckých soutěžích Duškova Mezinárodní soutěž, Písňová soutěž Mezinárodní konzervatoře Praha a Pražský pěvec (absolutní vítěz). V r. 2012 získal titul absolutního vítěze na pěvecké soutěži v Olomouci. Na pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech dvakrát získal 2. cenu v kat. Junior a vyhrál kategorii Píseň v r. 2012. V r. 2013 získal titul absolutního vítěze na soutěži konzervatoří. V současné době spolupracuje s operním studiem v Mnichově na nastudování opery Italka v Alžíru a studuje zde titulní roli v opeře Hrabě Ory G. Rossiniho. Jeho největším úspěchem je 2. cena z Mezinárodní pěvecké soutěže v Toulouse ve Francii ze září 2014, na jehož základě spolupracuje s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a je pozván k předzpívání do MET v New Yorku. Dále v červenci 2014 získal titul absolutního vítěze na Mezinárodní pěvecké soutěži Ljuby Welitschkové ve Vídni v konkurenci 70 pěvců do 31 let.

Studentka Nikol Uramová vyhrála 3. místo v pěvecké soutěži B. Martinů v Praze. Získala i 2. cenu na soutěži konzervatoří v r. 2013. V září 2014 se stala vítězkou Operní naděje v rámci MPSAD v Karlových Varech. Na základě těchto ocenění byla vybrána k účinkování společně s Nekorancem (robot Primus) v opeře RUR od J. Jiráska v Praze v sólové roli Heleny. Dále hostovala v roli Elvíry na pěveckém recitálu sólistů z MET Štěpána Kocána a Simona Keenlisida.

Další studentka Kristýna Kůstková vyhrála 1. cenu na soutěži konzervatoří. V r. 2014 1. cenu na pěvecké soutěži Duškova Mezinárodní soutěž, v září 2014 se stala vítězkou Operní naděje v rámci MPSAD v Karlových Varech /společně s Nikol Uramovou/. V r. 2015 získala 1. cenu v kategorii konzervatoří v soutěži Pražský pěvec.

V kategorii Operní naděje se na druhém místě umístila další studentka J. Chaloupkové Tereza Štěpánková. Na pěvecké soutěži v Olomouci 2014 získala studentka Alžběta Malá 3. cenu.

zpět na Zpěv