Historie

Mezinárodní interpretační kurzy založil v roce 2010 pedagog ZUŠ Zábřeh Martin Hroch, který vytvořil fungující pracovní tým pro pořádání této akce. V prvním ročníku byly otevřeny dva obory – klavír a cembalo. Kurzy se setkaly s příznivým ohlasem, proto byly v následujícím roce rozšířeny o klasický zpěv, housle, violoncello a komorní hru, VI. ročník nabídl i studium hry na violu.

Během let stoupal počet frekventantů, cestu do Zábřeha si našli studenti z ČR i zahraničí, např. z Anglie, Ruska, Německa, Slovenska, Polska, Itálie a dalších zemí. Lektorská pozvání přijaly významné umělecké i pedagogické osobnosti z České republiky i zahraničí. Velmi si ceníme toho, že se k nám studenti i lektoři vracejí a stále zde nacházejí inspiraci, motivující prostředí a přátelskou atmosféru.

Pro její přiblížení nahlédněte do naší GALERIE.

Po VI. ročníku MIK se pracovní tým mění, neboť Martin Hroch ukončil své působení na ZUŠ Zábřeh a současně ukončil i svou roli při pořádání kurzů. Za všechna uplynulá léta mu náleží velké poděkování a přání úspěchů v jeho umělecké dráze i osobním životě.