zpět na Housle

MgA. Jan Schulmeister

MgA. Jan Schulmeister

MgA. Jan Schulmeister – housle, komorní hudba

Houslista Jan Schulmeister, zakládající člen Wihanova kvarteta, se narodil 5. února 1964 v moravském městě Olomouc. Pochází z rodiny s více než stopadesátiletou hudební tradicí. Tato tradice začíná v první polovině 19. století, kdy se jeho prapraděd František Černý (v mládí spolužák a kamarád Antonína Dvořáka ve třídě učitele hudby H. Liehmanna ve Zlonicích) stává C. k. kapelníkem v Olomouci. Jeho strýc, violoncellista Prof. Váša Černý, byl dlouholetým koncertním mistrem České filharmonie a pedagogem na brněnské a pražské Akademii múzických umění. Byl taktéž zakladatelem a pedagogem Janáčkova kvarteta. Otec Jana Schulmeistera byl houslista, profesor na konzervatoří P. J. Vejvanovského v Kroměříži, matka je učitelkou sólového zpěvu.

V roce 1985 absolvoval Jan Schulmeister konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v roce 1989 Akademii múzických umění v Praze. Ve svých 17 letech zakládá smyčcový komorní orchestr kroměřížské konzervatoře a vede ho čtyři roky (1982 – 1985) až do svého odchodu na pražskou AMU. Tam se v roce 1985 stává zakládajícím členem Wihanova kvarteta. Kvartetní hru studuje ve třídě u prof. Antonína Kohouta, violoncellisty Smetanova kvarteta. Studium uzavírá mistrovskou třídou (1990 – 1992) na vysoké hudební škole v Mnichově (prof. Heinz Endress).

S Wihanovým kvartetem v roce 1987 vyhrává soutěž vysokých uměleckých škol na území tehdejšího Československa. V témže roce dostává s kvartetem 2. cenu na celostátní kvartetní soutěži Ludwiga van Beethovena. V roce 1988 vítězí s Wihanovým kvartetem v mezinárodní kvartetní soutěži „Pražské jaro“ a v roce1990 si odváží vítězství z mezinárodní soutěže komorních souborů v Trapani na Sicílii. Největšího soutěžního úspěchu dosahuje v roce 1991, kdy s kvartetem dostává nejen první cenu, ale i cenu publika na prestižní mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně (International String Quartet Competition in London). Předsedou poroty byl Lord Yehudi Menuhin a s vítězstvím v této světové soutěži je spojena i následující mezinárodní kariéra Wihanova kvarteta. Posledním místem v soutěžní kariéře se stává Osaka (Osaka chamber music Festa), kde v roce 1996 získává s Wihanovým kvartetem bronzovou medaili.

Jan Schulmeister absolvoval řadu mezinárodních kurzů (Mnichov, Basilej, Paříž, Hannover). Od roku 1992 až do současnosti úzce spolupracuje s prof. Hatto Beyerlem, zakládajícím členem kvartetu Albana Berga.

Od roku 1990 až doposud s kvartetem nahrál přes 40 CD, kde především dominují dvě kompletní nahrávky Beethovenova kvartetního díla. První z let 1996 – 2004 (Lotos) je studiová nahrávka, druhá, živá nahrávka je ze souborného provedení tohoto díla v Praze z roku 2008 (Nimbus Alliance). Mimo tyto dva komplety jsou Wihanovým kvartetem nahrány smyčcové kvartety Haydna, Mozarta, Schuberta, Dvořáka, Smetany, Wolfa, Pfitznera, Tanějeva, Rachmaninova, Janáčka, Šostakoviče, Schonberga. Wihanovo kvarteto nahrálo také ve světové premiéře 24 capriccí Niccola Paganiniho v transkripci pro smyčcové kvarteto od amerického houslisty a skladatele Williama Zinna (Nimbus Aliance). Některé nahrávky získaly národní i mezinárodní ocenění.

Jan Schulmeister je koncertně činný v Evropě, USA, Austrálii, Novém Zélandě, Japonsku a některých zemích blízkého i dálného východu.

Od devadesátých let je činný také pedagogicky, a to převážně ve Velké Británii, kde spolupracuje se společností Pro Corda, která pořádá i kurzy komorní hry v Leistonu (Suffolk), na kterých od roku 1992 pravidelně učí. Jako člen Wihanova kvarteta, které je hostujícím rezidenčním kvartetem Trinity College of Music v Londýně, pedagogicky působí rovněž zde. Jeho jméno je taktéž spjato s mistrovskými kurzy komorní hudby na hudebních univerzitách v Manchesteru, Birminghamu, Bristolu, Cardiffu a Menuhin School of Music v Londýně. Od založení společnosti Cavatina Chamber music trust s ní intenzivně spolupracuje a propaguje v rámci výchovných koncertů komorní hudbu na mnoha školách v Londýně i mimo něj. Jan Schulmeister byl s Wihanovým kvartetem za pedagogický a interpretační přínos na území Velké Británie třikrát nominován na cenu Královské filharmonické společnosti.

V roce 2006 vydal se svou manželkou (klavíristka Martina Schulmeisterová) ve světové premiéře CD (Bach – varhanní triové sonáty BWV 525 – 530, v transkripci pro housle a klavír od Ferdinanda Davida).

V roce 2009 založil Petrof Piano Trio (spolu s manželkou a violoncellistou Kamilem Žvakem, kteří jsou pedagogy Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži), jež se stalo rezidenčním souborem společnosti PETROF, která je nejstarším a nejslavnějším českým výrobcem klavírů a pianin. První CD pro tuto společnost natočil v roce 2010 (Haydn, Schumann, Brahms – klavírní tria). Další CD bylo realizováno v roce 2011, na němž zaznívají klavírní tria W. A. Mozarta, Josefa Suka a Antonína Dvořáka.

Jan Schulmeister je také publikačně činný v odborných hudebních časopisech (Opus musicum, Hudební rozhledy).

zpět na Housle