Lektoři - Housle

MgA. Jan Schulmeister

MgA. Jan Schulmeister

Hru na housle studoval na konzervatoři v Kroměříži a komorní hru na AMU u Antonína Kohouta, kde v prvním roce studia spolu s dalšími studenty založil Smyčcové kvarteto AMU, které později dostalo jméno Wihanovo kvarteto a v němž je dosud činný. Ve studiích pokračoval na mnichovské Hochschule für Musik, účastnil se také zahraničních mistrovských kurzů v Londýně, Paříži, Hannoveru atd. Schulmeisterova koncertní činnost je po celou dobu jeho kariéry úzce spjata s Wihanovým kvartetem, se kterým získal mnoho ocenění doma i v zahraničí. Jan Schulmeister vedl mistrovské kursy na londýnské Trinity College, v anglickém Leistonu a v New Yorku v USA.

více
Mgr. Petr Maceček Ph.D.

Mgr. Petr Maceček Ph.D.

Housle studoval na Ostravské konzervatoři u profesora Ladislava Gořuly a na Akademii múzických umění v Praze ve třídě profesora Václava Snítila. Stal se držitelem několika soutěžních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou zvláštní cena v houslové soutěži Henryka Wieniawského v Polském Lublinu (1979) a titul laureát a absolutní vítěz Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí (1980).

více