Lektoři - Violoncello

MgA. Kamil Žvak

MgA. Kamil Žvak

Hře na violoncello se začal věnovat v šesti letech pod vedením Mgr. Zdeňky Pimkové. Dále pokračoval u stejné profesorky i na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Svá studia hudby pak zakončil na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Miroslava Petráše. Ve vzdělání mu byly cenným obohacením četné kurzy na české půdě i v zahraničí, zúčastnil se řady domácích i mezinárodních soutěží. Po absolvování HAMU byl mj. členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a pedagogem ZUŠ Hostivař. Od roku 2010 působí jako pedagog Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Spolu s houslistou Janem Schulmeisterem a pianistkou Martinou Schulmeisterovou založil v roce 2009 Petrof Piano Trio, které bývá pravidelným hostem domácích i zahraničních pódií. Soubor má na kontě v současné době již 5 CD. Jako violoncellista působí Kamil Žvak i v komorních seskupeních Moravští komorní sólisté, Camerata Cremsiriensis aj. V současnosti hraje na nástroj Tomáše Haškovce z roku 2003.

více