Lektoři - klavír

MgA. Hana Vlasáková-Berger

MgA. Hana Vlasáková-Berger

byla od nejranějšího dětství obklopena hudbou a inspirována hrami u klavíru se svou matkou, klavíristkou Prof. Alenou Vlasákovou. Ve čtyřech letech byla přijata na Hudební školu hl. m. Prahy ke Zdeně Janžurové a poté pokračovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením pod vedením Růženy Učňové, v rámci lekcí pedagogické praxe také na AMU v Praze u doc. Dagmar Šimonkové. V té době se začala účastnit klavírních soutěží a začala pravidelně koncertně vystupovat, je nositelkou několika prvních cen z mezinárodních soutěží. V letech 1999 – 2005 studovala na Pražské konzervatoři u prof. Evy Boguniové. Na Akademii múzických umění v Praze poté absolvovala bakalářské a magisterské studium ve třídě Prof. Ivana Klánského a v roce 2013 uzavřela svá studia v Meisterklasse na Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden u Prof. Arkadije Zenzipéra. Od roku 2006 rozvíjí také pedagogickou činnost. V současnosti učí klavír na Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“, Landesgymnasiu für Musik a Konservatoriu „Heinrich Schütz“ v Drážďanech.

více
MgA. Martina Schulmeisterová-Merunková, Ph. D.

MgA. Martina Schulmeisterová-Merunková, Ph. D.

se hře na klavír začala věnovat již v raném dětském věku pod vedením Blanky Skálové. Následně pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž u MgA. Vandy Jandové a dále na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové. Své vzdělání dovršila tamtéž doktorskou disertací. Během studia na sebe upozornila mnoha výraznými úspěchy v národních i mezinárodních klavírních soutěžích, stala se též stipendistkou firmy YAMAHA a byla zařazena na Prémiovou listinu mladých umělců Českého hudebního fondu. Jako sólistka spolupracuje s předními českými ansámbly a orchestry a od roku 2009 je členkou souboru Petrof Piano Trio. Pedagogem Konzervatoře P. J. Vejvanovského je od roku 2002. Se svými studenty se úspěšně účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží.

více
MgA. Ondřej Hubáček

MgA. Ondřej Hubáček

český pianista a pedagog, absolvent Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a JAMU v Brně, současně University of Leeds; laureát mezinárodních interpretačních soutěží, prošel řadou mistrovských interpretačních kurzů v mnoha zemích Evropy. Společnost YAMAHA mu přiznala stipendium a 2006 byl zařazen na Prémiovou listinu mladých umělců Českého hudebního fondu.

Koncertuje v Česku i zahraničí, natáčí pro Český a Slovenský rozhlas. Od roku 2004 působí na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž. Ondřej Hubáček je také držitelem několika ocenění za pedagogickou činnost a je zván do porot mezinárodních soutěží. V roce 2009 založil komorní orchestr Camerata Cremsiriensis. Od roku 2010 je lektorem na Mezinárodních interpretačních kurzech v Zábřehu.

více