Lektoři - Komorní hra

MgA. Jan Schulmeister

MgA. Jan Schulmeister

Hru na housle studoval na konzervatoři v Kroměříži a komorní hru na AMU u Antonína Kohouta, kde v prvním roce studia spolu s dalšími studenty založil Smyčcové kvarteto AMU, které později dostalo jméno Wihanovo kvarteto a v němž je dosud činný. Ve studiích pokračoval na mnichovské Hochschule für Musik, účastnil se také zahraničních mistrovských kurzů v Londýně, Paříži, Hannoveru atd. Schulmeisterova koncertní činnost je po celou dobu jeho kariéry úzce spjata s Wihanovým kvartetem, se kterým získal mnoho ocenění doma i v zahraničí. Jan Schulmeister vedl mistrovské kursy na londýnské Trinity College, v anglickém Leistonu a v New Yorku v USA.

více
MgA. Pavel Nikl

MgA. Pavel Nikl

Svá studia zahájil v roce 1995 ve violové třídě prof. Zdeňka Nováka na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kterou absolvoval v roce 2001 provedením violového koncertu Bély Bartóka s orchestrem. Následovala studia na AMU v Praze ve violové třídě prof. Jana Pěrušky a Milana Škampy. Jako violista se zúčastnil několika mezinárodních soutěží a mistrovských kurzů, kde získal ocenění, např. 1. cenu na celostátní soutěži konzervatoří ČR v Teplicích (1995), 3. cena, čestné uznání a cena za provedení skladby 20. století na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec (1995, 2000), ceny za provedení děl B. Bartóka a B. Martinů v rámci mezinárodních mistrovských kurzů v Semmeringu (Rakousko), 2. cena na mezinárodní soutěži J. Brahmse v Portschachu (Rakousko) apod. Jako sólista spolupracoval s domácími i zahraničními orchestry.

více