Odhlášení - storno

Přihlášený účastník Mezinárodních interpretačních kurzů má kdykoliv před zahájením kurzů právo zrušit účast. Toto zrušení je nutné učinit písemně na adresu Spolek rodičů ZUŠ Zábřeh, Školská 349/9, 789 01 Zábřeh nebo e-mailem na adresu kurzy@zus-zabreh.cz.

V případě zrušení účasti do 3 týdnů před zahájením kurzů není účtován stornopoplatek.

Při zrušení účasti do 1 týdne před zahájením kurzů bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % ceny kurzovného.

Při zrušení účasti v termínu kratším než 1 týden před zahájením kurzů bude účtování stornopoplatek ve výši 100 % ceny kurzovného.