Stravování

Stravování Cena
Snídaně Oběd Večeře Celkem
Domov mládeže při SŠSPaS Zábřeh, Komenského 88,

789 01 Zábřeh

70,- Kč 100,- Kč 88,- Kč 258,- Kč