Stravování

Stravování Cena
Snídaně Oběd Večeře Celkem
Domov mládeže při SŠSPaS Zábřeh, Komenského 88,

789 01 Zábřeh

70,- Kč 100,- Kč 110,- Kč 280,- Kč

Upozornění:

Objednanou stravu lze stornovat pouze do 5. 7. 2024, v průběhu kurzů se stravné nevrací.

Děkujeme za pochopení.