Stravování

Stravování Cena
Snídaně Oběd Večeře Celkem
Domov mládeže při SŠSPaS Zábřeh, Komenského 88,

789 01 Zábřeh

70,- Kč 95,- Kč 88,- Kč 253,- Kč