Stravování

Stravování Cena
Snídaně Oběd Večeře Celkem
Domov mládeže při SŠSPaS Zábřeh, Komenského 88,

789 01 Zábřeh

80,- Kč 120,- Kč 100,- Kč 300,- Kč

Upozornění:

Objednanou stravu lze stornovat pouze do 7. 7. 2023, v průběhu kurzů se stravné nevrací.

Děkujeme za pochopení.