Korepetice

Prosíme o včasné zaslání notových partů pro korepetice v oborech zpěv, housle, viola a violoncello (min. 4 týdny před začátkem kurzů) na mailovou adresu kurzy@zus-zabreh.cz.