Zařazení do kurzu

Přihlášky do kurzů jsou evidovány v pořadí, v jakém jsou doručeny prostřednictvím mailu nebo listinné podoby. O konečném výběru a zařazení do třídy rozhoduje výhradně lektor uvedený na přihlášce. O případném nezařazení budeme účastníky neprodleně informovat a bude jim nabídnuto volné místo v dosud nenaplněné třídě. V souvislosti s tímto prosíme o uvedení dvou vybraných lektorů (v oborech klavír, zpěv).