Zařazení do kurzu

Přihlášky do kurzů jsou evidovány v pořadí, v jakém jsou doručeny. Podmínkou pro zařazení zájemce do kurzu je zaslání audionahrávky aktuálně nastudovaného repertoáru ve formátu mp3 spolu s přihláškou na email kurzy@zus-zabreh.cz nebo přes Úschovnu. O konečném výběru a zařazení do třídy rozhoduje výhradně lektor uvedený na přihlášce. O případném nezařazení budeme zájemce neprodleně informovat a bude jim nabídnuto volné místo v dosud nenaplněné třídě. V souvislosti s tímto prosíme o uvedení dvou vybraných lektorů (v oborech klavír, zpěv).